Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Η εκπαίδευση διενεργείται από ειδικούς επιστήμονες εγγεγραμμένους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ.

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης είναι προσαρμοσμένα και εξειδικευμένα ανάλογα με το είδος και τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.

Επιπλέον ειδικά σε ξενοδοχειακές μονάδες, πραγματοποιούνται εκπαιδέυσεις προσωπικού Στα κάτωθι Τμήματα:

  • Τμήμα Συντήρησης- σχετικά με την ποιότητα πόσιμου νερού & νερού πισίνας & τα προληπτικά μέτρα που αφορούν ητη Legionella
  • Τμήμα Οροφοκομίας & Τμήμα Υποδοχής – με θεματολογία σχετική με τα Συστήματα Ποιότητας που εφαρμόζονται κατά περίπτωση