Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004, από εξειδικευμένους και έμπειρους επιστήμονες, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών στον έλεγχο και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΟΕ είναι επικεντρωμένες και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε συνεργάτη.

Η ομάδα της ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Διαχείριση Ποιότητας τροφίμων και την απαιτούμενη κατάρτιση , ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των συνεργατών της.

Το εργαστήριο της ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα επιστημονικά όργανα παρέχοντας μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών & χημικών αναλύσεων σε τρόφιμα και νερά.

Το εργαστήριο της ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα επιστημονικά όργανα παρέχοντας μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών & χημικών αναλύσεων σε τρόφιμα και νερά.

Δεσμευόμαστε απέναντι στους συνεργάτες μας για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων τους.

Το εργαστήριο μας είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο ISO 17025

(Αρ. Πιστοποιητικού 588).

Οι υπηρεσίες μας μας καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και εμπλεκόμενους με τα τρόφιμα φορείς, όπως:

 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και catering
 • Επιχειρήσεις επεξεργασίας γάλακτος & τυροκομικών προϊόντων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας κρέατος & αλιευμάτων
 • Επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής, παραγωγής άρτου & αρτοσκευασμάτων
 • Επιχειρήσεις αποθήκευσης & διακίνησης τροφίμων και ποτών
 • Επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερών & παραγωγής αναψυκτικών
 • Επιχειρήσεις παραγωγής & τυποποίησης ελαιολάδου
 • Εταιρείες που επιθυμούν να αξιολογήσουν τους συνεργάτες τους
 • Δήμοι και Οργανισμοί
 • Κλινικές και νοσοκομεία
 • Σχολικά κυλικεία, παιδικούς σταθμούς και γηροκομεία

Δημιουργούμε με τους συνεργάτες μας σταθερές συνεργασίες στηριγμένες στην εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος, προσφέροντας αξιόπιστες, ανεξάρτητες και αμερόληπτες υπηρεσίες.