Δειγματοληψία

Η λήψη κατάλληλου και αντιπροσωπευτικού δείγματος και η ορθή μεταφορά του στο εργαστήριο για ανάλυση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιοπιστία του εργαστηριακού αποτελέσματος. Για το λόγο αυτό η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ αναλαμβάνει τη διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων & νερών από τις εγκαταστάσεις του εκάστοτε συνεργάτη διαθέτοντας:

  • Άρτια Εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό για τη διενέργεια της δειγματοληψίας
  • Κατάλληλα μέσα δειγματοληψίας για την ασφαλή συσκευασία των δειγμάτων (αποστειρωμένες σακούλες, φιάλες δειγματοληψίας) και την αποφυγή επιμολύνσεων ανάλογα με το είδος του δείγματος και ισόθερμα για την μεταφορά σε κατάλληλη θερμοκρασία
  • Σύγχρονο διακριβωμένο εξοπλισμό για επιτόπιες μετρήσεις κατά την δειγματοληψία (μετρήσεις θερμοκρασίας, pH, υπολειμματικού χλωρίου, αγωγιμότητας κλπ)
  • Επαγγελματικά αυτοκίνητα για την αυθημερόν παραλαβή των δειγμάτων στο εργαστήριο και περαιτέρω ανάλυση τους

Εφόσον η δειγματοληψία δεν πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο, το εργαστήριο διαθέτει και γνωστοποιεί στον πελάτη την σχετική Οδηγία ανάλογα με το είδος του δείγματος.