ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ διενεργεί, για τους συνεργάτες της, εργαστηριακές δοκιμές σε τρόφιμα και ποτά, για:

 • Τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
 • Τις ανάγκες των Συστημάτων Ποιότητας της επιχείρησης (για την προετοιμασία του συστήματος ή την επαλήθευση του).
 • Την υποστήριξη του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων (R & D department).

Οι αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής τροφίμων & ποτών (έλεγχος πρώτων υλών στα πλαίσια αξιολόγησης προμηθευτών, ως ενδιάμεσα προϊόντα και ως τελικά προϊόντα).

Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με βάση πρότυπες διεθνείς μεθόδους (ISO, APHA, AOAC), όπως ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η επιλογή των παραμέτρων καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, την σχετική βιβλιογραφία αλλά και τις προδιαγραφές των Συστημάτων Ποιότητας που εφαρμόζει ο κάθε συνεργάτης.

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται, ενδεικτικά, οι κάτωθι αναλύσεις:

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις
  • Oλική Μεσόφιλη Χλωρίδα
  • Escherichia coli
  • Staphylococcus aureus
  • Total Coliforms
  • Enterobacteriacae
  • Ζύμες- μύκητες
  • Clostridium perfrigens
  • Bacillus cereus
  • Οξυγαλακτικά βακτήρια
  • Salmonella spp
  • Listeria monocytogenes
 • Φυσικοχημικές αναλύσεις
  • Χημικές αναλύσεις νωπού γάλακτος (λίπος, πρωτεΐνη, Λακτόζη ,ΣΥΑΛ, σημείο πήξης)
  • Ανίχνευση αντιβιοτικών
  • Έλεγχος νοθείας γάλακτος
  • Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
  • Βαρέα Μέταλλα
  • Αλλεργιογόνα

Έλεγχος επιφανειών εργασίας (μικροβιολογικές αναλύσεις)

 • Ελεγχος αποτελεσματικότητας διαδικασίας καθαρισμού- απολύμανσης και EMP (enviromental Monitoring Programme)

Προσδιορισμός- εκτίμηση διάρκειας ζωής τυποποιημένων προϊόντων- shelf life

Για όλες τις αναλύσεις, πραγματοποιείται σχολιασμός- αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτείνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες , εφόσον απαιτούνται, για επίλυση τυχόν προβλημάτων ή περαιτέρω βελτιώσεις.