Ως «διατροφική ετικέτα» ορίζεται οποιαδήποτε σήμανση, εμπορικό σήμα, εικόνα, ένδειξη ή άλλη περιγραφή, η οποία είναι αποτυπωμένη στη συσκευασία και μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τρόφιμο. Με βάση τον ΚΑΝ 1169/2011 ο παραγωγός υποχρεούται να αναγράφει συγκεκριμένες πληροφορίες με προκαθορισμένο τρόπο.

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ αναλαμβάνει :

  • Την διενέργεια διατροφικής ανάλυσης βάση σχετικής νομοθεσίας (ΚΑΝ 1169/2011) & προσδιορισμό Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς (RI%)
  • Την συμβουλευτική υποστήριξη , σε συνεργασία με τον πελάτη, για τον ορθό σχεδιασμό της ετικέτας τυποποιημένων προϊόντων ώστε να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία