Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ αναλαμβάνει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την κατασκευή επιχειρήσεων τροφίμων με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και ποτών.
  • Συμβουλές για επίλυση προβλημάτων υγιεινής και τεχνολογίας παραγωγής σε επιχειρήσεις τροφίμων.
  • Συμβουλές για διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητηριάσεων)
  • Συμβουλές για ορθή καταγραφή αλλεργιογόνων συστατικών και προστασία από food fraud σε σημάνσεις καταλόγων
  • Ενημέρωση για υφιστάμενη νομοθεσία και οδηγίες της Ε.Ε.