ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ

Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης δεν εντάσσεται στην έννοια του τροφίμου, παρέχεται με υποχρέωση της Πολιτείας σε όλους τους πολίτες της επικράτειας ως δημόσιο αγαθό, μη υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους νόμους της υγειονομικής μηχανικής.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις του πόσιμου νερού καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 3525/ 25-05-2023) Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται, ενδεικτικά, οι κάτωθι αναλύσεις:

Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού

 • Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα σε 37°C & 22°C
 • Ε.coli
 • Total coliforms
 • Intestinal enterococci
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella spp
 • Legionella spp

Χημικές αναλύσεις νερού

 • pH
 • Σκληρότητα
 • Αγωγιμότητα
 • Υπολειμματικό χλώριο
 • Νιτρώδη
 • Νιτρικά
 • Αμμωνιακά
 • Χλωριούχα
 • Θειικά
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Βαρέα μέταλλα
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
 • Πολυκυκλίκοί αρωματικοί
 • υδρογονάνθρακες

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε:

 • Εργαστηριακή υποστήριξη της δοκιμαστικής, ελεγκτικής και συμπληρωματικής παρακολούθησης του νερού των πηγών υδροληψίας και των δικτύων διανομής των Δημοτικών Διαμερισμάτων & Δήμων.
 • Oλοκληρωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου της ποιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης με επιθεώρηση εγκαταστάσεων,