ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετρήσεις
Θερμοκρασίας
Υγρασίας

Έλεγχος
Νερού Πισίνας
Πόσιμου Νερού

Μέτρηση pH
τροφίμων

Ποιότητα
Μαγειρικών
Ελαίων

Έλεγχος
Επιφανειών

Σύστημα
Διαχείρισης
Απορριμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή σχετικής προσφοράς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας