ΝΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Τα θαλάσσια δείγματα εξετάζονται ως προς τις παραμέτρους της ευρωπαϊκής οδηγίας 76/160/ΕΚ & 2006/7/ ΕΚ.

Οι αναλύσεις γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» με στόχο την αναβάθμιση των παραλιών κολύμβησης & τον εντοπισμό πιθανών πηγών ρύπανσης.

Σε κάθε σημείο και σε κάθε δειγματοληψία πραγματοποιείται η λήψη ενδεικτικών φωτογραφιών στις οποίες υπάρχει ενσωματωμένη πληροφορία η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα της δειγματοληψίας καθώς και τις γεωγραφικές συντεταγμένες λήψης.