Συνεργασίες

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, όπως σε περίπτωση ιδιαίτερα εξειδικευμένων αναλύσεων που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή υλικά, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια, ινστιτούτα και πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.