Aναλύσεις

Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ποτών

πίσω στην αρχή

Οι αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής τροφίμων & ποτών ( έλεγχος πρώτων υλών στα πλαίσια αξιολόγησης προμηθευτών, ως ενδιάμεσα προϊόντα και ως τελικά προϊόντα)

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μεθόδους κατά ISO & περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των ακόλουθων παραμέτρων:

 • Oλική Μεσόφιλη Χλωρίδα
 • Esherichia coli
 • Staphylococcus aureus
 • Total Coliforms
 • Enterobacteriacae
 • Ζύμες- μύκητες
 • Θειοαναγωγικά κλωστρίδια
 • Bacillus cereus
 • Οξυγαλακτικά βακτήρια
 • Salmonella spp
 • Listeria monocytogenes

Έλεγχος επιφανειών εργασίας (έλεγχος αποτελεσματικότητας διαδικασίας καθαρισμού- απολύμανσης)

Προσδιορισμός διάρκειας ζωής προϊόντων- shelf life

Φυσικοχημικές αναλύσεις
Ανίχνευση αντιβιοτικών
Έλεγχος νοθείας γάλακτος
Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

 • Διαθρεπτική αξία -επισήμανση τροφίμων βάση σχετικής νομοθεσίας (ΚΑΝ 1169/2011) & προσδιορισμός GDA
 • Λιπαρά
 • Προφίλ λιπαρών (μονοακόρεστα, πολυακόρεστα, κορεσμένα λιπαρά, trans)
 • Πρωτεΐνες
 • Υδατάνθρακες
 • Σάκχαρα
 • Αλάτι
 • Νάτριο
 • Φυτικές ίνες
 • Βιταμίνες
 • Υγρασία
 • Τέφρα
 • Ενεργειακή αξία

Αναλύσεις νερού

πίσω στην αρχή
Πόσιμο νερό
πίσω στην αρχή

Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού (Ε.coli, ολικά κολοβακτηριοειδή, εντερικός στρεπτόκοκκος Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα σε 37°C & 22°C βάση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 (τροπ. Υ2/2600/2001).

Χημικές αναλύσεις νερού (σκληρότητα, αγωγιμότητα, χλωριόντα, βαρέα μέταλλα, αμμωνιακά, νιτρικά, ασβέστιο, μαγνήσιο κλπ)

Εργαστηριακή υποστήριξη της δοκιμαστικής, ελεγκτικής και συμπληρωματικής παρακολούθησης του νερού των πηγών υδροληψίας και των δικτύων διανομής των Δημοτικών Διαμερισμάτων & Δήμων.

Ολοκληρωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου της ποιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης με επιθεώρηση εγκαταστάσεων, επισήμανση των σημείων ελέγχου, ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και λήψη διορθωτικών ενεργειών.

Νερό πισίνας
πίσω στην αρχή

Οι μικροβιολογικές (ΟΜΧ, E.coli & coliform bacteria) και χημικές αναλύσεις (pH, υπολειμματικό χλώριο & αλκαλικότητα) πραγματοποιούνται με βάση ΔΥΓ2/80825/05 (τροπ. Γ1/443/73 περί κολυμβητικών δεξαμενών).

Νερό θάλασσα
πίσω στην αρχή

Τα θαλάσσια δείγματα εξετάζονται ως προς τις παραμέτρους της ευρωπαϊκής οδηγίας 76/160/ΕΚ & 2006/7/ΕΚ. Οι αναλύσεις γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» με στόχο την αναβάθμιση των παραλιών κολύμβησης & τον εντοπισμό πιθανών πηγών ρύπανσης

Legionella spp
πίσω στην αρχή

Tεχνική Δειγματοληψίας και Αποστολής Δειγμάτων

πίσω στην αρχή
Νερού
πίσω στην αρχή

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (δειγματοληψία από βρύση)

ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία του νερού πρέπει να είναι αποστειρωμένα. Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη, εφόσον είναι εφικτό, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ μπορεί να διαθέσει αποστειρωμένες γυάλινες φιάλες για την διενέργεια της δειγματοληψίας με την προϋπόθεση να τις επιστραφούν μαζί με την παραλαβή του δείγματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαστικά αποστειρωμένα δοχεία συλλογής δείγματος (ουροσυλλέκτες από φαρμακείο).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Για τη διενέργεια μικροβιολογικής ανάλυσης νερού απαιτείται ποσότητα δείγματος τουλάχιστον 500ml.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Εφόσον διατίθεται, χρησιμοποιείται φλόγιστρο (όχι αναπτήρας) για την αποστείρωση της βρύσης πριν την δειγματοληψία. Εάν υπάρχει οτιδήποτε εύφλεκτο στη βρύση αφαιρείται πριν τη χρήση του φλόγιστρου.
Αφήνουμε το νερό να τρέξει για τουλάχιστο 5min.
Κατά τη λήψη το εσωτερικό του πώματος της φιάλης δεν έρχεται σε επαφή με τα χέρια για την αποφυγή επιμόλυνσης του δείγματος.
Αφήνουμε το 10 % του όγκου της φιάλης κενό για καλή ανάμιξη πριν την ανάλυση
Κλείνουμε αμέσως τη φιάλη
Συμπληρώνεται το Δελτίο Δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος (είδος, προέλευση ύδατος, σημείο δειγματοληψίας, θερμοκρασία) και το δείγμα κωδικοποιείται με μοναδικό κωδικό. Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη το κάθε δείγμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ετικέτα στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος, η ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας και ο δειγματολήπτης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η αποστολή – μεταφορά των δειγμάτων πρέπει να γίνεται υπό ψύξη (με παγοκύστεις σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια). Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη και εφόσον είναι εφικτό, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ μπορεί να διαθέσει τις παγοκύστεις και τα ισόθερμα κιβώτια για την μεταφορά των δειγμάτων με την προϋπόθεση να τις επιστραφούν μαζί με την παραλαβή του δείγματος.

Το δείγμα πρέπει να φτάσει στο εργαστήριο το αργότερο εντός 4-6 ωρών από τη στιγμή της δειγματοληψίας.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

Για τη δειγματοληψία και τη μεταφορά στο εργαστήριο νερού πισίνας ισχύουν οι ίδιες οδηγίες που ισχύουν για το πόσιμο νερό. Αυτό που διαφέρει είναι η τεχνική δειγματοληψίας και πιο συγκεκριμένα:
Το δείγμα νερού συστήνεται να λαμβάνεται κατά την ώρα της μέγιστης αιχμής.
Ο δειγματολήπτης πρέπει να φορά γάντια και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε κατά τη λήψη του δείγματος το εσωτερικό του πώματος της φιάλης να μην έρχεται σε επαφή με τα χέρια για την αποφυγή επιμόλυνσης.
Οι χειρισμοί κατά τη δειγματοληψία πρέπει να γίνονται με ταχύτητα. Ανοίγουμε τη φιάλη και τη βυθίζουμε στο νερό της πισίνας σε ικανοποιητικό βάθος. Μόλις η φιάλη γεμίσει την πωματίζουμε γρήγορα και την τοποθετούμε στο ισόθερμο κιβώτιο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της διενέργειας της δειγματοληψίας και συνεπώς την αποφυγή της επιμόλυνσης του δείγματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην περίπτωση που τα δείγματα προορίζονται μόνο για χημικές αναλύσεις, τότε ισχύουν τα παραπάνω με τη διαφορά ότι τα μέσα δειγματοληψίας δεν απαιτείται να είναι αποστειρωμένα, αρκεί να είναι καθαρά.

Γάλακτος
πίσω στην αρχή

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να περιγράψει τους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την δειγματοληψία και τη μεταφορά δειγμάτων νωπού γάλακτος για να μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο το δείγμα.
Απαιτείται η σχολαστική ανάμιξη του γάλακτος με τη χρήση κατάλληλου αναδευτήρα πριν από τη λήψη του δείγματος.
Ο αναδευτήρας πρέπει να είναι καθαρός και να αποστειρώνεται πριν από κάθε χρήση με φλόγιστρο.
Την ανάδευση του γάλακτος ακολουθεί η λήψη του δείγματος η οποία γίνεται με καθαρό δειγματολήπτη ο οποίος και πρέπει να αποστειρωθεί σχολαστικά πριν τη χρήση με φλόγιστρο.
Το δείγμα συλλέγεται σε πλαστικά αποστειρωμένα δοχεία τα οποία ανοίγονται με προσοχή και δίπλα στη φλόγα. Το άνοιγμα του δοχείου, η τοποθέτηση του δείγματος σε αυτό και το κλείσιμο του είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται με γρήγορους χειρισμούς και κοντά στη φλόγα για την αποφυγή επιμολύνσεων.
Μετά τη λήψη του δείγματος συμπληρώνεται το Δελτίο Δειγματοληψίας στο οποίο το δείγμα κωδικοποιείται με μοναδικό κωδικό και αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, το είδος του γάλακτος και τα κιλά του γάλακτος από τα οποία λήφθηκε το δείγμα. Ο κωδικός του δείγματος αναγράφεται με μαρκαδόρο και στο πλαστικό δοχείο συλλογής του για να είναι δυνατή η αναγνώριση του από το εργαστήριο.
Στην περίπτωση που τα δείγματα λαμβάνονται από μονάδα μεταποίησης (τυροκομείο), αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε παραγωγό χωριστά, πριν την ανάμιξη του γάλακτος σε παγολεκάνες, και αφού ενδιάμεσα, πριν τη συλλογή του κάθε δείγματος, τα μέσα δειγματοληψίας καθαρίζονται και αποστειρώνονται. Επιπλέον, η αντιστοίχηση δειγμάτων και ονομάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του μεταποιητή.
Η αποστολή – μεταφορά των δειγμάτων πρέπει να γίνεται υπό ψύξη (με παγοκύστεις σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια).

Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία και η μεταφορά των δειγμάτων δεν γίνεται από το προσωπικό του εργαστηρίου, ο πελάτης πρέπει να ακολουθεί με ακρίβεια τις παραπάνω οδηγίες, οι οποίες του δίνονται μαζί με τα μέσα δειγματοληψίας, για να μην αλλοιωθεί η αξιοπιστία του αποτελέσματος. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία και η μεταφορά των δειγμάτων δεν γίνεται από προσωπικό του εργαστηρίου, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της διενέργειας της δειγματοληψίας και της μεταφοράς των δειγμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην περίπτωση που τα δείγματα προορίζονται μόνο για χημικές αναλύσεις, τότε ισχύουν τα παραπάνω με τη διαφορά ότι τα μέσα δειγματοληψίας δεν απαιτείται να είναι αποστειρωμένα, αρκεί να είναι καθαρά.

Τροφίμων
πίσω στην αρχή

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να περιγράψει τους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την δειγματοληψία και τη μεταφορά ενός δείγματος στο εργαστήριο για να μπορεί αυτό να θεωρηθεί αξιόπιστο.
Το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό της παρτίδας που πρόκειται να εξεταστεί.
Η επιλογή του δείγματος πρέπει να είναι τυχαία. Η ποσότητα του δείγματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 150-200gr
Εάν πρόκειται για συσκευασμένο έτοιμο τελικό προϊόν, λαμβάνεται κατά προτίμηση ολόκληρη η συσκευασία έτσι ώστε να αποφευχθούν οι χειρισμοί και κατ επέκταση οι επιμολύνσεις του προϊόντος.
Εάν πρόκειται για μη συσκευασμένο προϊόν (α’ ύλη, ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν) τότε θα πρέπει να γίνεται ο απαραίτητος χειρισμός του προϊόντος. Το δείγμα στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται με αποστειρωμένα εργαλεία (λαβίδες, σπάτουλες, κουταλάκια, συσκευασίες) και τα χέρια του δειγματολήπτη πρέπει να καλύπτονται με γάντια. Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία δεν διενεργείται από το προσωπικό του εργαστηρίου αλλά από τον πελάτη αυτή θα πρέπει να γίνεται με καθαρά εργαλεία και χέρια και το δείγμα θα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρή συσκευασία ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιμολύνσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον είναι εφικτό η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ μπορεί να διαθέσει τα απαραίτητα κατά περίπτωση αποστειρωμένα εργαλεία για την διενέργεια της δειγματοληψίας με την προϋπόθεση να τις επιστραφούν μαζί με την παραλαβή του δείγματος.
Κατά τη διενέργεια της δειγματοληψίας συμπληρώνεται από το δειγματολήπτη το Δελτίο Δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος (είδος, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, αριθμός παρτίδας) και το δείγμα κωδικοποιείται με μοναδικό κωδικό. Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη, το κάθε δείγμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ετικέτα στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος (είδος, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, αριθμός παρτίδας), η ημερομηνία δειγματοληψίας και ο δειγματολήπτης.

Η αποστολή – μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο πρέπει να γίνεται υπό ψύξη (με παγοκύστεις σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια) και το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή της δειγματοληψίας. Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη και εφόσον είναι εφικτό, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ μπορεί να διαθέσει τις παγοκύστεις και τα ισόθερμα κιβώτια για την μεταφορά των δειγμάτων με την προϋπόθεση να τις επιστραφούν μαζί με την παραλαβή του δείγματος. Ανάλογα με τη φύση, το είδος του δείγματος και το είδος των παραμέτρων προς εξέταση είναι δυνατό να χρειαστούν ειδικότερες οδηγίες για την δειγματοληψία και την αποστολή των δειγμάτων οι οποίες δίδονται κατά περίπτωση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία δεν διενεργείται από προσωπικό του εργαστηρίου, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της διενέργειας της δειγματοληψίας και συνεπώς την αποφυγή της επιμόλυνσης του δείγματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τα δείγματα που προορίζονται για μικροβιολογικές αναλύσεις. Στην περίπτωση που τα δείγματα προορίζονται μόνο για χημικές αναλύσεις, τότε ισχύουν τα παραπάνω με τη διαφορά ότι τα μέσα δειγματοληψίας δεν απαιτείται να είναι αποστειρωμένα, αρκεί να είναι καθαρά.

Συνεργασίες

πίσω στην αρχή

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, όπως σε περίπτωση ιδιαίτερα εξειδικευμένων εξετάσεων που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή υλικά, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια, ινστιτούτα και πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.